Toggle mobilmeny

Aleksander Løvstad Bergan

Født: 08.09.1978
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Tar gjerne oppdrag og turneer i skoleverket. Sosiale institusjoner. Deltar gjerne på litterære arrangementer

Tema

Eget forfatterskap. Journalistikk

Bokutgivelser