Toggle mobilmeny

Anita Margrethe Halvorssen

Født: 21.08.1958
Bosted: New York

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Klimaendringene, misinformasjon fra olje- og gassindustrien

Bokutgivelser

Jeg er norsk forfatter og jurist, men har bodd i Colorado i mange år. Etter å ta juridikum ved UiO og jobbe ved i Klima og miljødepartementet i et par år, dro jeg til New York der jeg tok masteren (LL.M.) og så doktorgraden ved Columbia Universitetet.

Jeg underviste i klimarett på University of Denver i mange år og ble klar over at kunnskapen om klimaendringene måtte nå et videre publikum enn studentene da de færreste leser klimarapportene (IPCC rapportene) og avisene var misvisende lenge særlig i USA. Jeg bestemte meg for å legge klimaproblematikken inn i en roman. Thrilleren min, THE DIRTY NETWORK tar for seg klimaendringene og olje og gass industriens tåkelegging av problemstillingen for å forsinke klimatiltak. Klimavitenskapen i romanen er bekreftet som ekte av en klimaforsker ved the National Center for Atmospheric Research i Colorado.

Lenker

www.anitahalvorssen.com

www.facebook.com

www.twitter.com