Toggle mobilmeny

Anne Synnøve Simensen

Bosted: OSLO

Bokutgivelser

Om forfatteren

Anne Synnøve Simensen (født 1968) er cand.philol. fra NTNU i Trondheim og The University of Wisconsin, USA. Hun har arbeidet som skuespiller, frilansjournalist, og har blant annet skrevet om kvinners situasjon i land som Zambia, Vietnam, USA og Kina.

FOREDRAG OM HISTORIEN BAK FREDSPRISEN

Visste du at Alfred Nobel ble inspirert av en kvinne, den østerrikske forfatteren Bertha von Suttner da han skrev inn fredsprisen i sitt testamente? Eller at han skrev dikt og drømte om å bli forfatter før han oppfant dynamitten og dermed ble grunnlegger av den moderne sprengstoffteknologien? Vet du hvorfor svensken lot nabolandet Norge få anledning til å dele ut fredsprisen?

Hvert år på Alfred Nobels dødsdag, den 10. desember, rettes verdens søkelys mot Norge idet fredsprisen deles ut i Oslo Rådhus. Fredsprisen blir kalt «verdens mest ærefulle pris» og utdelingen vekker enorm oppmerksomhet. Men da Nobel døde i 1896, ble mange overrasket over at han i sitt testamente hadde skrevet inn priser til de som i det forløpne år «har gjort menneskeheten den største nytte» innenfor fysikk, kjemi, medisin, litteratur og fred. Aller størst forundring vakte fredsprisen. Mange stilte seg spørsmålet: hva var det som vakte dynamittoppfinneren Nobels interesse for fredssaken?

De omtrent 90 brevene som ble utvekslet mellom Alfred Nobel og Bertha von Suttner gir oss noen svar. De 50 brevene Bjørnstjerne Bjørnson og Bertha von Suttner skrev til hverandre gir dessuten innsikt i hvordan det ble tenkt rundt de første fredsprisutdelingene, i tiden rundt unionsoppløsningen. Foredragsholder Anne Synnøve Simensen har lest alle brevene, og i dette foredraget lar hun oss få innblikk i den fengslende historien bak fredsprisen og noen av dens ringvirkninger.

Foredraget etterfølges ofte av en diskusjon. Hva synes DU om fredsprisen? Synes du at den deles ut til de som virkelig bidrar til å skape fred? Hvem er din favorittfredsprisvinner og hvorfor?

Lenker

www.cappelendamm.no/

www.aftenposten.no