Toggle mobilmeny

Arne Vestbø

Født: 29.06.1978
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Bokutgivelser

www.spartacus.no

www.cappelendamm.no