Toggle mobilmeny

Åshild Norun Kolås

Født: 23.09.1961
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Barns rettigheter, vold i nære relasjoner.

Bokutgivelser

www.sirkelforlag.no

www.facebook.com/Forfatterkollektivet