Toggle mobilmeny

Astri Kleppe

Født: 24.09.1951
Bosted: OSLO

Tema

Poesi. Borges. Proust. Kafka. Yourcenar.. Mytologi. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. Rusmidler og rusmisbruk. Livssyn, religion, filosofi. Romanen, novellen. Naturvitenskap. Naturfilosofi.

Bokutgivelser