Toggle mobilmeny

Audhild Hjellup Lønne

Født: 07.02.1962
Bosted: Tjøme, Vestfold og Telemark

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 5.-7. klasse. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner

Tema

Norges historie. Norges fjellheimer. Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell. Natur og miljø. Psykisk helse. Leseglede hos barn.

Bokutgivelser

Kurs og foredrag

SAKPROSA RUS/PSYKIATRI – FOR PÅRØRENDE
Jeg har lagt bak meg 20 år som forfatter. Som samfunnsviter og leder i spesialisthelsetjenesten Psykiatri og Rus, skrev jeg bøker om det å være pårørende. Jeg var også selv pårørende. Bøkene kom inn på pensum i videreutdanningen innen psykisk helse og rus på flere høyskoler/universitet, hvor jeg både var foredragsholder og sensor i en rekke år. Jeg snakker fremdeles godt med barn og familier om det å være pårørende innen rus og psykisk lidelse.

SKJØNNLITTERATUR BARN – OM MILJØVERN
I 2020 tok jeg en master i faglitterær skriving og ironisk nok skrev jeg oppgaven basert på fire selvpubliserte bøker om JONAS. Dette er en serie skjønnlitterære bøker om hvordan 11 åringen Jonas ønsker «å redde verden» og av forskjellige grunner kommer ut for miljømessige utfordringer han forsøker å løse sammen med sine venner. Denne bokserien jobber jeg videre med og vil etterhvert komme med flere titler. Dette er hyggelige, morsomme og litt skumle fortellinger, som tar opp tema ungene syntes er spennende å snakke om. Vennskap, å ta vare på naturen, det å skille seg ut, konkurranse, viktigheten av å lese, hvordan hadde barn det før osv.

SAKPROSA BARN – Om NORGE
”På toppen av Norge – 2469” er min nyeste bok. Den tar barna tilbake til 1850, da Galdhøpiggen for første gang i verden ble besteget av 3 Lom-væringer. Vi følger historien frem til idag, hvor historien omkring Nord-Europas, Skandinavias og Norges høyeste fjell fortelles tidvis av meg og tidvis av Galdhøpiggen selv. Oppfølgeren På toppen av Norge – for lenge, lenge siden vil komme i løpet av våren 2023. Den går tilbake til istiden, steinalderen, vikingtiden, svartedauen osv.

BÆREKRAFTIG PUBLISERING OG SMÅSKALAPRODUKSJON
Mastergradsoppgaven min omhandlet selvpublisering. «Why go Indie? Selvpublisisten, en ubuden gjest i det litterære selskap». Jeg jobber nå med å veilede selvpublisister. Jeg er glødende opptatt av at selvpublisering i fremtiden skal holde et høyt nivå og har startet med undervisning i mikroforleggeri. Jeg har utviklet et undervisningsopplegg for småskalaprodusenter av bøker.