Toggle mobilmeny

Bård Isdahl

Født: 10.06.1946
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Videregående skole

Tema

Kan skjønnlitteratur om klimakrisen forbedre lesernes forståelse og føre til handling? Hvorfor og hvordan skrive fortellinger om framtida? Upolitisk kunst – finnes den? Eksemplet Giorgio Morandi (1890 – 1964).

Bokutgivelser

Om forfatteren

Siden debuten i 1970 har han vekslet mellom forfattervirksomhet og arbeid som arkitekt. Fortelleren i romanen «Jeg er timeglasset» (1993) ser tilbake på sitt eget liv i etterkrigstidens Norge. Romanen «Morandis rom» (2000) kretser rundt en historisk person, den italienske stilleben-maleren Giorgio Morandi, og tematiserer forholdet mellom kunst og liv, mellom livsutfoldelse og livsunnvikelse. I «Havari. En roman om luft» (2013) trekkes en forbindelse mellom den kalde krigen og en eskalert klimakrise i en nær framtid: «Vi forberedte oss på en unntakstilstand som aldri inntraff. Den gangen var fienden tydelig, fienden var statene på den andre siden, en fremmed makt. Nå er fienden på underlig vis blitt oss selv.» Isdahl har også skrevet faglitteratur om byboliger og byrom, barn og barnefamiliers vilkår i byutviklingen.

www.gyldendal.no