Toggle mobilmeny

Bente Bratlund

Født: 12.03.1952
Bosted: OS, Vestland

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs og kreativ skriving.

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

OM Å VERA DIKTAR
Produksjonen tar utgangspunkt i at vi alle er diktarar. Dikting er mykje meir enn bøker. Frå vi er heilt små har vi diktarevna, vi diktar når vi leikar, vi diktar når vi teiknar, vi diktar når vi dagdrøymer.