Toggle mobilmeny

Birger Amundsen

Født: 19.03.1948
Bosted: LONGYEARBYEN, Svalbard

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Isbjørn og mennesker. Kulldrift på Svalbard. Forholdet russere og nordmenn på Svalbard. Svalbards natur og dyreliv

Bokutgivelser

www.vigmostadbjorke.no
www.czarne.com.pl
www.mitra.no

Om forfatteren

Birger Amundsen har vært tilknyttet Svalbard i nærmere femti år som ingeniør, journalist, redaktør, fotograf og forfatter. Ved siden av utgivelsen av en rekke bøker fra polarlandet, har han produsert en serie filmer, tv-dokumentarer og radiodokumentarer, og vært redaktør av Svalbardposten i ni år. Han har også deltatt på en rekke vitenskapelig isbjørnekspedisjoner i regi av Norsk Polarinstitutt, noe forfatterskapet bærer preg av gjennom bøker som Isbjørnlandet og Uten nåde – isbjørn og mennesker på Svalbard. I tillegg til bøker om livet inne i de dype kullgruvene.