Toggle mobilmeny

Bjørn Lindstad

Født: 03.03.1961
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Språklige emner. Kjønnsroller, seksualitet. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Rusmidler og rusmisbruk. Retoriske grep i produksjon av sangtekster.

Bokutgivelser