Toggle mobilmeny

Britt Karin Larsen

Født: 16.04.1945
Bosted: HERNES, Innlandet

Tema

Eget forfatterskap. Historiske emner. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. De norske taternes historie, språk og kultur.. Skogfinnene

Bokutgivelser