Toggle mobilmeny

Bushra Ishaq

Født: 23.06.1985
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Litterære arrangementer og festivaler. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Norsk islam. Flerkluturalitet. Integrasjonen. Muslimske kvinners kamp for frihet.

Bokutgivelser

Om forfatteren

Bushra Ishaq er lege, forsker og flere ganger prisvinnende formidler og samfunnsdebattant innen områdene flerkulturalitet, minioritetsspørsmål, religion og ytringsfrihet, en virksomhet som blant annet har innbrakt henne Fritt Ords pris og Norsk kvinnesaksforenings heder som feministisk foregangskvinne. VG kåret henne som en av ti forbilder for fremtidens Norge i 2013.

Hvem snakker for oss – muslimer i dagens norge er et pionerarbeid på et av tidens viktigste områder. Den er frukten av fem års systematisk arbeid med finansiering, faktainnhenting, bearbeidelse og formidling på et sørgelig underutforsket område – holdninger og oppfatninger i den norske muslimske befolkningen. Ishaq har samarbeidet med TNS Gallup, og landets beste forskere på feltet i å innhente denne kunnskapen.

Boken er gjennomarbeidet og formidlet i et språk som gjør den lett tilgjengelig for almenmarkedet – noe som avspeiles i den store interessen den har vakt, allerede kort tid etter lansering. Ishaqs engasjement og uomtvistelige evne som formidler – både skriftlig og muntlig – gjenspeiles i tekstens, og bidrar til å gjøre dette til en av årets viktigste titler.

www.cappelendamm.no