Toggle mobilmeny

Constance K. Ørbeck-Nilssen

Født: 13.10.1954
Bosted: BORGEN, Viken

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Sosiale institusjoner

Tema

Med utgangspunkt i eget forfatterskap: Bøkene jeg har skrevet setter søkelyset på barna og de voksne og deres frykt, løsrivelse, identitet, kommunikasjon eller manglende kommunikasjon, de eksistensielle spørsmål om livet, de usynlige barna, når barn må være de voksne, barn og alzheimer, skyldfølelse og samvittighet. Barn og krig.

Bokutgivelser

Om forfatteren

Har gått på forfatterskolen på Aschehoug med Merete Morken Andresen som leder. Dette ble startsskuddet for min forfatterkarriere.
Jeg har jobbet med litterære tekster siden 2000. Etter mange års arbeid som journalist og arbeid med flerkulturelle barn, begynte jeg på NBI. To år på dette stedet, vekket interessen for barne- og ungdomslitteratur, og bildebøker spesielt.
Hovedinteressen har vært å avdekke kommunikasjonen mellom barn og voksne i tekstene rundt eksistensielle spørsmål.
Det er barns intuitive forståelse og undring over tilværelsen som er inspirasjonskilden. Bøkene er utgitt i 15 land.

Lenker

«Fargene som forsvant» er på Norlas liste over fokustitler høsten 2017!

https://www.constanceonilssen.com

www.enaforlag.no

www.facebook.com

Budstikka «Vi voksne skal ikke holde barna unna konflikter, for de fanger likevel opp det som skjer»

blog.picturebookmakers.com

NRK «Barn er veldig åpne for bøker med utfordrende tema»

Dagbladet – anmeldelse: «Jeg kan følge deg hjem» er en vakker barnebok om Alzheimer

magikonlogo

wr_2015_logo

bologna

hvorfor er jeg her