Toggle mobilmeny

Dag Hoel

Født: 08.05.1962
Bosted: TRONDHEIM, Trøndelag

Forfatteren besøker gjerne

Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Livsstil, naturvern, internasjonal våpenhandel, Cuba, kristen kulturhistorie.

Bokutgivelser

Om forfatteren

Dag Hoel er forfatter, filmprodusent og en erfaren kåsør og foredragsholder.

Sammen med Vegard Bye skrev han den definitive boka om Cuba på norsk, Dette er Cuba, alt annet er løgn! Han har skrevet om religiøse begrunnelser for å føre krig i Midtøsten, og han har skapt debatt med den kritikerroste boka Fred er ei det beste, – om Norges rolle i internasjonal våpenhandel.

Den seneste boka, I Hamsuns kalosjer, tar for seg økologiske utfordringer og måtehold som livsstil.

Dag Hoels bøker er humørfylte og farget av at han er opptatt av internasjonale problemstillinger og tverrkulturelle møter.

Litterære produksjoner/foredrag

I Hamsuns kalosjer

Foto: Privat

I Hamsuns kalosjer er et muntert kåseri om økologiske tålegrenser og om å finne fint livsinnhold i praktisk arbeid.
Menneskelige fellesskap som nøkkel til gode liv står sentralt i framstillingen. Samhandling skaper kvalitetene vi lengter etter i livet, mens individorientering og prestasjonskultur farger tida vi lever i.
En kan ikke kjøpe seg et godt liv.

Basert på boka I Hamsuns kalosjer – et økodrama med mor, fire høner og en rev. (Spartacus 2021).

Dette er Cuba – Alt annet er løgn!
Politikere, arbeidsfolk og idealister over hele verden snakker engasjert om Cuba. Enten elsker vi, eller så hater vi Fidel. Hvorfor er det slik?

Forestillingen er et litterært løs-snipp foredrag basert på boka Dette er Cuba, alt annet er løgn! Dag Hoel skisserer de store linjene i Cubas og revolusjonens historie. Han forteller om salsa, mafia, Hemingway og Che Guevara.

Fred er ei det beste
Hvordan gikk det til at vi ble krigsprofitører?
Norge skal ikke eksportere våpen til land hvor det er krig, borgerkrig, eller hvor krig truer. Like fullt er vår historie full av eksempler på eksport til diktaturer og land i krig. Norske våpen blir brukt i krigsområder over hele verden. Hvordan er dette mulig?

www.spartacus.no

www.dagbladet.no

Foredraget er basert på boka Fred er ei det beste – fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien (Spartacus, 2017).

Endetid og ekstremisme

Dag Hoel.

Kristen sionisme er utbredt i det lavkirkelige miljøet i Norge og bidrar til fremmedfrykt og rasisme. Miljøet samler inn millionbeløp til bygging av jødiske bosettinger på Vestbredden, i den tro at Israel skal underlegge seg store områder før verden kollapser i et endetidsslag. Om kristen sionisme er en utfordring i Norge, er det i USA at fenomenet er virkelig stort. Bevegelsen har økonomisk og politisk styrke til å øve betydelig innflytelse over USAs utenrikspolitikk i Midtøsten.

Vi bekymrer oss for politisk islam (som er en utfordring), men overser kristne bevegelser med voldelige visjoner.

For å se et utvalg av presseoppslagene som fulgte Armageddon Halleluja!, kan du følge denne linken til forlagets nettside: www.spartacus.no

Foredraget er basert på boka Armageddon Halleluja! – møter med politisk kristendom (Spartacus, 2014).