Toggle mobilmeny

Dag Hoel

Født: 08.05.1962
Bosted: TRONDHEIM, Trøndelag

Forfatteren besøker gjerne

Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Krigsprofitt, Cuba, kristen kulturhistorie og politisk kristendom.

Bokutgivelser

Om forfatteren

Dag Hoel er en av Norges framstående dokumentarister. Han er forfatter og filmprodusent og er en erfaren kåsør og foredragsholder.

Sammen med Vegard Bye skrev han den definitive boka om Cuba på norsk, Dette er Cuba, alt annet er løgn! Han har skrevet om religiøse begrunnelser for å føre krig i Midtøsten, og han har skapt debatt, med den kritikerroste boka Fred er ei det beste, om norske bedrifter som har store inntekter fra internasjonal våpenhandel.

Dag Hoels bøker er humørfylte og farget av at han er opptatt av internasjonale problemstillinger og tverrkulturelle møter.

Litterære produksjoner/foredrag

Dette er Cuba – Alt annet er løgn!
Politikere, arbeidsfolk og idealister over hele verden snakker engasjert om Cuba. Enten elsker vi, eller så hater vi Fidel. Hvorfor er det slik?

Forestillingen er et litterært løs-snipp foredrag basert på boka Dette er Cuba, alt annet er løgn! Dag Hoel skisserer de store linjene i Cubas og revolusjonens historie. Han forteller om salsa, mafia, Hemingway og Che Guevara. Til sist avslører han hvor den verdensomspennende interessen for Cuba kommer fra.

Cuba er blitt et viktig feriemål, også for nordmenn. Mange vil ha boka og foredraget som ledd i forberedelser til en av de store reisene i livet.

Hvordan vi ble krigsprofitører
Hvordan gikk det til at vi ble krigsprofitører? Det var ikke det som var meningen, da vi for mer enn hundre år siden startet ammunisjonsproduksjon på Raufoss. Den gangen skulle vi forsvare oss mot svenskene.

Norge skal ikke eksportere til land hvor det er krig, borgerkrig, eller hvor krig truer. Vi skal også ta hensyn til myndigheters håndtering av menneskerettigheter – dersom vi skal selge militære produkter til dem. Like fullt er vår historie full av eksempler på eksport til diktaturer og land i krig. Norske våpen blir brukt i krigsområder over hele verden. Hvordan er dette mulig, og skal vi slå oss til ro med det?

Dag Hoel vokste opp på Raufoss og boka er en innsideskildring av et samfunn som lever av krig – men som aldri snakker om det.

https://spartacus.no/boker/fred-er-ei-det-beste
https://www.dagbladet.no/kultur/krigsindustrien-er-den-nye-olja/70295356

Foredraget er basert på boka Fred er ei det beste – fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien (Spartacus, 2017).

Endetid og ekstremisme

Dag Hoel.

Kristen sionisme er utbredt i det lavkirkelige miljøet i Norge og bidrar til fremmedfrykt og rasisme. Miljøet samler inn millionbeløp til bygging av jødiske bosettinger på Vestbredden, i den tro at Israel skal underlegge seg store områder før verden kollapser i et endetidsslag. Om kristen sionisme er en utfordring i Norge, er det i USA at fenomenet er virkelig stort. Bevegelsen har økonomisk og politisk styrke til å øve betydelig innflytelse over USAs utenrikspolitikk i Midtøsten.

Vi bekymrer oss for politisk islam (som er en utfordring), men overser kristne bevegelser med voldelige visjoner.

For å se et utvalg av presseoppslagene som fulgte Armageddon Halleluja!, kan du følge denne linken til forlagets nettside: http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&ID2=777

Foredraget er basert på boka Armageddon Halleluja! – møter med politisk kristendom (Spartacus, 2014).

Veien til Damaskus
I dette foredraget forteller Dag Hoel om sin ni uker lange vandring fra Jerusalem til Damaskus, gjennom et av verdens mest konfliktfylte områder. Veien går over Vestbredden, via Genesaretsjøen til Golanhøyden. Derfra fortsetter reisen inn i Syria og fram til Damaskus – i det borgerkrigen bryter løs i 2011.

Foredraget har to linjer. Den ene er historien om Paulus, som for 2000 år siden gikk den samme veien, og som fikk en åpenbaring som førte til at han la grunnsteinen i det kristne tankesystemet. Den andre linjen i foredraget er fortellingen om hvordan Dag Hoels reise utspant seg, to tusen år etter Paulus, og om hvordan de politiske utfordringene i området manifesterer seg for den reisende.

Basert på Veien til Damaskus (Spartacus, 2012)