Toggle mobilmeny

Einar Kr. Holtet

Født: 08.02.1944
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Grunnskole, 8. - 10. klasse. Videregående skole. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Næringsliv og organisasjoner.

Tema

Forsoning og økonomisk vekst fremfor konflikt. Vietnam som eksempel på gamle og nye måter å løse internasjonale konflikter på.

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

VERDENS TØFFESTE FOLK
Forsoning og økonomisk vekst fremfor konflikt. Vietnam er et eksempel på gamle og nye måter å løse internasjonale konflikter på

Einar Kr. Holtet (f. 1944), har vært journalist siden 1961 – hvorav femten år i Aftenposten. Reportasjereiser i flere verdensdeler med stoff om dagligliv, politikk og hendelser – for Aftenpostens dagsavis og for A-Magasinet.

Bøkene har gjennomgående et reportasjepreg. Da den første av dem utkom i 1979, var utgivelsen et oppfølgende forfatterarbeid, etter reportasje for Aftenposten om båtflyktninger fra Vietnam. Forfatteren var med i en gruppe norske pressefolk om bord på MS Lysekil under en redningsaksjon i Sørkinahavet.

Den neste bokenSupermakt på sultegrensen – var en reportasjebok og et utgangspunkt for debatt om norsk bistand til India.

Bokens omslagBoken Verdens tøffeste folk ble til etter omfattende research under reiser og opphold i Vietnam. Boken er inspirert av forfatterens dyptloddende interesse for vietnamesisk historie og det moderne samfunnet som tar form i landet. Samtidig er Verdens tøffeste folk en spennende reportasjebok.

Les mer på www.einar-bloggen.com.