Toggle mobilmeny

Eirik Wig Sundvall

Født: 26.07.1985
Bosted: OSLO

Tema

Den russiske revolusjon – og dens virkninger i Norge. Propaganda under den kalde krigen. Arbeiderbevegelsens historie i Norge

Bokutgivelser

Lenker

www.gyldendal.no

www.uia.no