Toggle mobilmeny

Eivor Bergum

Født: 20.02.1946
Bosted: NARVIK, Nordland

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Kjønnsroller, seksualitet. Ungdom, oppvekst, familie, skole. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Poesi. Drama. Romanen, novellen. Barndom, barnet

Bokutgivelser