Toggle mobilmeny

Elin Grimstad

Født: 06.11.1976
Bosted: GISKE, Møre og Romsdal

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs og kreativ skriving. Klippeverksted. Bildebokverksted. Animasjonsverksted.

Bokutgivelser