Toggle mobilmeny

Elin Tinholt

Født: 13.09.1962
Bosted: SNERTINGDAL, Innlandet

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Litterære arrangementer og festivaler. Sosiale institusjoner

Tema

Kvinneliv og kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge på slutten av 1800-tallet. Asta Nørregaard og Harriet Backer.

Bokutgivelser

www.elintinholt.com