Toggle mobilmeny

Ellen Hofsø

Født: 28.01.1948
Bosted: KROKSTADELVA, Viken

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs. Barndom. Kritisk blikk på psykiatrien. Rusproblematikk. Mobbing. Hvordan storsamfunnet har behandlet/behandler "de andre", - tilbake til 1800-tallet. "Tre stammers møte" på Nordkalotten.

Bokutgivelser

Om forfatteren

Jeg har arbeidet innenfor barnevern, rusbehandling og psykisk helse i mange år. Har gått gatelangs med Utekontakten og kontaktet utsatt ungdom og langtkomne narkomane, har stått i dramatikken ved tvangsinnleggelser av psykisk syke. Har vært med på å hente ut spebarn fra foreldre i krise. Slikt setter spor og de første bøkene mine er inspirert av disse erfaringene. De siste bøkene handler om de historiske realitetene på Nordkalotten. Fokus på hvordan de ulike etniske gruppene har levd sammen både på godt og vondt. Samenes og kvenenes historie bør bli hele det norske folks historie. Et lite bidrag til det er historiske romaner. Jeg har også skrevet to barnebøker om oppvekst i en nedbomba etterkrigsby.