Toggle mobilmeny

Ellen Rømming

Født: 08.04.1964
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Bibliotek. Grunnskole 1.-4. klasse. Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Musikk og psykisk helse, søsterforhold, identitet, spiseforstyrrelser, sykdom i nær familie, pårørenderollen.

Bokutgivelser

www.facebook.com
www.vigmostadbjorke.no