Toggle mobilmeny

Ellen Thorsdalen

Født: 09.09.1951
Bosted: FEVIK, Agder

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Fornorskingen

Bokutgivelser

Gunnhild og kjempetorsken passer for barn fra 5-10 år. Er en kombinasjon av fantasi og virkelighet der Gunnhild blir slukt av en kjempetorsk og brødrene gjør alt for å redde henne.

Stiletthælen som knakk, følger en ung kvinne som tar illegal abort på begynnelsen av 1960-tallet og de psykiske konsekvensene hun sliter med.

Mors døtre tar opp fornorskning og ensretting som møter samiske og kvenske barn på skolen. Fortellingen er lagt til 1930-tallet da regjeringen forlangte at all undervisning skulle foregå på norsk fra første dag, og konsekvensene det fikk for minoritetselevene både i skolehverdagen og senere i det voksne liv der skam og taperstemplet fulgte dem.

Krigens og lengselens galskap
tar opp fornorskning innen skoleverket der den regjeringens politikk ligger som et bakteppe og skammen det medførte for den samisktalende befolkningen. Mange ble indoktrinert til å ta avstand fra sitt morsmål og sin kultur. Tar også opp norske kvinner forhold til tyske soldater under 2. verdenskrig.

www.calliidlagadus.org

www.facebook.com

www.facebook.com/Morsdoetre/

www.gavpi.org