Toggle mobilmeny

Erling Kittelsen

Født: 10.04.1946
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Poesi. Drama. Språklige emner. Mytologi. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Livssyn, religion, filosofi. Samfunnssyn, menneskesyn o.l.

Bokutgivelser