Toggle mobilmeny

Espen Skjerven

Født: 20.03.1974
Bosted: Sandnes, Rogaland

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Forfatterskap, skriveprosess, skrivedrøm, krimsjanger (etterforskning, samfunn og institusjoner).

Bokutgivelser

Om forfatteren

Espen Skjerven ble utdannet jurist i Oslo i 2000, og tok en mastergrad ved University of London i 2001. Deretter har han flere års erfaring som påtalejurist i saker om datakrim, økokrim og internasjonale forbrytelser ved ØKOKRIM og Kripos (2003-2010), og som forretningsadvokat/prosedyreadvokat i Oslo (2001-2003 og 2010-2013). I 2013 ble han utnevnt som tingrettsdommer i Jæren tingrett, hvor han fremdeles arbeider full tid. Her kommer han tett på samfunnet i alle typer saker.

Slakt er en spennende politikrim med et underliggende alvor. Leseren gis anledning til å stille seg følgende spørsmål: Kunne dette ha skjedd i virkeligheten, og gjør samfunnet nok for å forhindre denne typen kriminalitet?

Slakt er første bok i en krimserie om Tom Grayston. Han er ung og sporty, med en sterk rettferdighetssans og dyp lojalitet til familien.

www.espenskjerven.no
www.facebook.com
www.pitchforlag.no