Toggle mobilmeny

Fanny Holmin

Født: 22.09.1969
Bosted: Eiksund, Møre og Romsdal

Tema

Eget forfatterskap. Kjønnsroller, seksualitet. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. Livssyn, religion, filosofi. Poesi. Drama. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Andre emner. Tverrkunstneriske prosjekt.

Bokutgivelser