Toggle mobilmeny

Frank Leo Eriksen

Født: 27.06.1953
Bosted: Klavestadhaugen, Viken

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Romanen, novellen. Dokumentarlitteratur, research. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Ernæring. Vitaminmangel. Demens. Diabetes. Slag-profylakse samt div. medisinske emner.. Rettssikkerhet. Samfunnskritisk engasjement.

Bokutgivelser