Toggle mobilmeny

Frank Rossavik

Født: 21.12.1965
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner

Bokutgivelser

Tema

Eget forfatterskap

Den europeiske union, historie, oppbygging, muligheter og problemer.

Amerikansk politikk, særlig den konservative bevegelsen og Det republikanske partiet.

Andre utenrikspolitiske emner, som sikkerhetspolitikk, Tyskland, Storbritannia, Sentral- og Øst-Europa.

Norsk politikk, særlig SVs og Arbeiderpartiets historie, norsk EU-debatt.

Ytringsfrihet og offentlig debatt, herunder stiftelsen Fritt Ord, Kringkastingsrådet og karikaturstriden.

 

Twitter_logo_blue
Facebook-logo

Aftenposten