Toggle mobilmeny

Fredrik Hossmann

Født: 15.09.1963
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Poesi. Miljø, økologi, natur. Kjønnsroller, seksualitet. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. Bistandspolitikk, 3.verden, andre kulturer. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Rusmidler og rusmisbruk. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Livssyn, religion, filosofi. Andre Bjerke, Inger Hagerup, Jens Bjørneboe. Bilde og tekst, hypnose, avstressing, lek, stemme.. Improvisasjon, komposisjon, om å skape musikk og tekst

Bokutgivelser