Toggle mobilmeny

Geir Pollen

Født: 04.04.1953
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Videregående skole

Bokutgivelser

Om forfatteren

Jeg regner både bokmål og nynorsk som mine språk, og har skrevet bøker på begge målformer. Sjangermessig og tematisk spenner forfatterskapet vidt, fra dikt og romaner i den store modernistiske tradisjonen, via norsk bedriftshistorie og 1700-tallshistorie – og til reiseskildring fra dagens Russland. Oversettelser fra tysk og russisk – W. G. Sebald, Anton Tsjekhov, Mikhail Bakhtin – hører også hjemme i prosjektet mitt, og det samme gjør virksomheten som fast kritiker i Klassekampen. I tillegg har jeg skrevet spredte essays om litterære emner i diverse publikasjoner.

www.gyldendal.no

Tema

Jeg kan i utgangspunktet formidle de temaene, inkludert sjangerspørsmål, som forfatterskapet speiler. Mellom 2007 og 2020 bodde og arbeidet jeg sju år i Sankt Petersburg og fem år i Moskva, så russiske temaer – kultur og politikk – opptar meg særlig.