Toggle mobilmeny

Geir Uthaug

Født: 23.08.1950
Bosted: HURDAL, Viken

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Bokutgivelser

Temaer

Romantikken. Hva er romantikk? Den romantiske natur. Spesielle diktere. Lord Byron (Om Childe Harolds pilgrimsferd eller Don Juan), Byrons biografi. Fra dandy til kriger. William Blake. Den visjonære dikteren. Keats og kjærligheten: Endymion. Blake i bilder. Henrik Wergeland. Wergelands åndelære. Wergeland og jødesaken. Wergeland som frihetsdikter (Det befridde Europa.) Wergelands poesi. Joseph Conrad og anarkismen.Om kunstnerfaren Jørleif Uthaug. En moderne klassiker. (Billedprogram). Om Shakespeares identitet. Hvem skrev Shakespeare? Om forfatterskapets mange problemer Mellom diktets bokstav og diktets ånd: Hva er gjendikting? Shakespeares mystiske sonetter. William Golding og Fluenes herre. Om poesi og det poetiske språket.

Om forfatteren

Uthaugs forfatterskap spenner fra egne dikt i bundet og fri form, gjerne med historiske, litterære eller mytiske motiver (Former fra drømmen og speilet, Obelisk, Ad Astra) til gjendiktninger av store engelske lyrikere som Lord Byron, (Don Juan, Childe Harolds pilgrimsferd) William Blake, (Uskyldens og Erfaringens sanger og Milton) John Keats (Endymion) og Shelley (Ode til Vestenvinden, Til himmellerken) Wordsworth (Tintern Abbey og de små, berømte naturdiktene som «Til gjøken»og «Påskeliljene» og Coleridge (Balladen om den gamle sjømannen, Kubla Khan). Han har redigert flere antologier, «Fyll mitt beger på ny, engelsk romantikk, Ring, ville klokker, dikt fra Victoriatiden.)Hovedverkene på prosa er «Den kosmiske smie» (om William Blake) og «Et verdensdyp av frihet» (Om Henrik Wergeland). Han har også skrevet «På vei til form», et portrett av kunstnerfaren Jørleif Uthaug (1911-1990). De siste årene har har han arbeidet med et verk som summerer opp hans virksomhet som litterær formidler, «Romantikkens Univers». Uthaug har lang erfaring som skjønnlitterær oversetter, og har blant annet oversatt romaner av Joseph Conrad, Ian McEwan og Malcolm Bradbury. Han har vært litteraturanmelder i Morgenbladet, Aftenposten og NRK. Han ble statsstipendiat i 2015.

Lenker

www.uthaugbok.com
www.uthaug.net