Toggle mobilmeny

Grete Kvalheim

Født: 02.08.1960
Bosted: STAVANGER, Rogaland

Forfatteren besøker gjerne

Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Pårørendeomsorg i kriser og katastrofer. Forebygging av seksuelle overgrep. Ungdom og digitale seksuelle krenkelser

Bokutgivelser

Om forfatteren

Forfatter og foredragsholder Grete Kvalheim er født og oppvokst i Stavanger. Hun har skrevet elleve fagbøker, hvorav to om pårørendeomsorg i kriser og katastrofer. Med 30 års erfaring innen beredskap og krisehåndtering i oljeindustrien har hun utviklet tung spesialkompetanse innen temaene krisehåndtering og pårørendeomsorg. Hun har utviklet flere konsepter innen fagfeltet og er mye brukt som foredragsholder.

Grete er også glødende opptatt av forebygging av seksuelle overgrep, og har hjulpet mange unge som har vært utsatt for dette. I løpet av årene har hun holdt flere hundre foredrag om forebygging av voldtekt rundt omkring i landet, både på ungdoms- og videregående skoler, høgskoler og universiteter og i relevante fagmiljøer. Grete Kvalheim er grunnlegger av DIXI Ressurssenter for voldtatte, som jobber med å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende. For dette arbeidet mottok hun John Alvheims Ærespris i 2012.

www.bokstavforlag.no

www.hertervigforlag.no