Toggle mobilmeny

Gry Moursund

Født: 12.12.1969
Bosted: OSLO

Bokutgivelser

litterære produksjoner

BUKKENE BRUSE BEGYNNER PÅ SKOLEN
Det var en gang tre bukker som het Bukkene Bruse. En dag fikk de et brev om at de måtte begynne på skolen. «Hvorfor det?» spurte den minste. «Alle må gå på skolen nå for tida», forklarte den største bukken. Så ble de enige om at de kunne prøve for ei uke eller to.
Men skolen har fått ny rektor – og det er ikke hvem som helst!