Toggle mobilmeny

Gunhild J. Ecklund

Født: 12.09.1968
Bosted: HEER, Viken

Forfatteren besøker gjerne

Grunnskole 5.-7. klasse. Grunnskole 8.-10. klasse. Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Næringsliv og organisasjoner.

Tema

Eget forfatterskap. Økonomi for barn og ungdom, historie, fag og formidling .

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

PENGENE OG LIVET
Hvordan kan du tjene og håndtere egne penger? Hva er egentlig økonomi? I Pengene og livet blir elevene bevisste på at kunnskap om økonomi gir dem makt til å styre sitt eget liv og til å forandre verden. Forfatteren gir barn og unge praktiske tips om personlig økonomi, og viser hvordan deres økonomi henger sammen med verden rundt dem.

Gunhild J. Ecklund er utdannet dr.oecon. og økonomisk historiker. I perioden 1999–2012 var hun ansatt som forsker ved Senter for næringslivshistorie på Handelshøyskolen BI, der hun arbeidet spesielt med økonomisk politikk, sentralbankpolitikk og bank- og finansmarkeder i historisk perspektiv.

Siden 2013 har Ecklund jobbet som selvstendig forfatter og formidler. I 2015 kom boken «Hva er økonomi? Fakta og funderinger» (Orkana forlag), en bok som lærer barn og unge både om personlig økonomi og om økonomien i samfunnet. I skoleåret 2015/2016 har Ecklund reist rundt med denne boken for Den kulturelle skolesekken Akershus.

Gunhild J. Ecklund har også vært fagrådgiver i forbindelse med utviklingen av et nytt interaktivt læringssenter for Norges Bank. Hun er opptatt av å formidle fagstoff til et bredt publikum og er særlig interessert i gi barn og unge mer kunnskap om historie og økonomi.

Nettsted for boken Hva er økonomi? Fakta og funderinger
Facebook-logoOrkana Forlag
Se mer om Gunhild J. Ecklunds foredrag