Toggle mobilmeny

Hanne Bramness

Født: 03.04.1959
Bosted: SON, Viken

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Poesi. Andre forfattere. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. Den psykisk sykes status. Den funksjonshemmedes sosiale kår.. Amerikanske, svenske, norske lyrikere.

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

EPLESØVN
Produksjonen er formet rundt forfatter Hanne Bramness’ dikt for barn, og er en hensynsfull forestilling om vennskapets mangfoldighet; lengsel etter noe som gikk tapt, undring over noe som blir funnet. Diktene utfordrer, de skaper handling og konflikt, de spør og forsøker å svare, i dialog med sceniske bilder, musikk og bevegelse.

SKOGEN I HJARTET
En vakker og stillferdig reise om froskens ferd gjennom vinteren, en forestilling som oppmuntrer til bevegelse og samklang med de minste barna.