Toggle mobilmeny

Hans Olav Wingerei

Født: 05.09.1951
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Poesi. Romanen, novellen. Andre forfattere. Mytologi. Historiske emner. Kjønnsroller, seksualitet. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser o.a.. rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk). Livssyn, religion, filosofi. Andre emner

Bokutgivelser