Toggle mobilmeny

Heidi Hjorteland

Født: 10.10.1969
Bosted: SAND, Rogaland

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Tema

Eget forfatterskap

Bokutgivelser

Om forfatteren

Heidi Hjorteland sine bøker går tett på kvardagsmenneska. Ho er særleg oppteken av dei som lever litt på utsida av det etablerte samfunnet. Utanforskap og det å lengta etter noko eller nokon å høyra til er tema som ofte går att i forfattarskapen hennar. Ofte må menneska ho skriv om innfinna seg med at draumane deira aldri vil gå i oppfylling.

Hjorteland skildrar korleis menneske innrettar seg etter lagnaden sin og prøver å gjere gledene sine små. Personane er ofte plasserte i eit bygdeunivers. Dette er eit miljø forfattaren kjenner godt frå eigen oppvekst. Språket til Heidi Hjorteland er kraftfullt, direkte og til tider brutalt.

Facebook-logo

Forlagshuset i Vestfold