Toggle mobilmeny

Heidi Sævareid

Født: 30.01.1984
Bosted: Bristol

Forfatteren besøker gjerne

Tar gjerne oppdrag og turneer i skoleverket. Holder kurs og seminar for næringsliv og organisasjoner. Deltar gjerne på litterære arrangementer

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Feminisme, kjønn, seksualtitet. Psykisk helse, spesielt spiseforsyrrelser og selvskading

Bokutgivelser