Toggle mobilmeny

Helene Guåker

Født: 27.05.1983
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Tar gjerne turnéer i ungdomsskole og videregående skole. Andre arenaer: Universiteter og høgskoler. Sosiale institusjoner. Pensjonister, fora for eldre. Kafeer og andre utesteder. Kurs/seminar for næringsliv og organisasjoner.

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs/kreativ skriving. Om romanen, novellen. Om samtidslitteratur. Språklige emner. Kjønnsroller, seksualitet. Psykiatri, sinnslidelser, spiseforstyrrelser etc.. Rasisme, toleranse, kulturelt mangfold. Ungdom, oppvekst, skole, familie. Rusmidler og rusmisbruk. Samfunn. Livssyn, religion, filosofi.

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

HJERTELYD
Hjertelyd er ei diktforestilling for elever på ungdomsskolen og videregående, basert på langdiktet Kanskje det er hjertet, som Helene Guåker ga ut på Gyldendal i 2016. Mens Helene leser og dramatiserer diktene, spiller Dj Ingebling musikk som underbygger tekstene og følelsene i dem.

Facebook-logo

vblogo_gul_oker