Toggle mobilmeny

Helga Samset

Født: 30.07.1970
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Grunnskole 1.-4. klasse, 5.-7. og 8.-10. klasse. Videregående skole. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner.

Tema

Salte og sarte erfaringer fra barne og ungdomsår. Eventyr, særlig Asbjørnsen og Moe. Noe historisk stoff, Olav den Hellige mm. Gammeltestamentlig materiale.

Bokutgivelser

Litterære produksjonoer

JAKOB – VEIEN HJEM ER LANG
Jakob – veien hjem er lang er en nyskapt klassiker fra Det gamle testamentet.
Han lurte broren sin og rømte landet. Han sloss med Gud og brukte et helt liv på å komme seg hjem.
Jakob er en mann av vår tid!