Toggle mobilmeny

Hild Haaheim

Født: 08.06.1955
Bosted: Fredrikstad, Viken

Forfatteren besøker gjerne

Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner

Tema

Om skriving. Om lesing. Om å skrive om sin egen familie

Bokutgivelser

Orkana forlag

Kvitveis forlag

Hilds blogg