Toggle mobilmeny

Hilde Kristoffersen

Født: 26.05.1970
Bosted: OSLO

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Bokutgivelser

Hils alle og si at jeg lever er en sakprosabok om andre verdenskrig og løfter frem nye viktige aktører på en slik måte at kommunistenes innsats blir nøkternt og positivt framstilt. Forfatteren har tatt utgangspunkt i bestemorens, Gerd Henriksens, beretning om hvordan hun som ung kommunist ble kurer under krigen. Videre bygger boken på korrespondanse mellom forfatterens oldeforeldre, Hans og Andrea Moen, da Hans satt i tysk fangenskap. Også han var kommunist. Det er på denne måten fire ulike stemmer i boken: forfatterens fortellerstemme, Gerds beretning og brevene til Hans og Andrea. Forfatteren balanserer egne synspunkter og gjør dem forståelige for målgruppen. Det er også bakt inn en god framstilling av mange sider ved norsk og europeisk historie fra andre verdenskrig. Boken er bygget opp med utstrakt bruk av bilder og faktabokser noe som målgruppen vil dra stor nytte av. Boken er nøye gjennomgått av historiker.

Tema

Tekstskriving
Kommunikasjon
Skriveprosessen bak boken
– hvordan sette sammen små bruddstykker av informasjon til en helhet
– hvordan finne informasjon og sjekke fakta

Lenker

Min nettside: http://www.konsist.no/
Min facebookside: https://www.facebook.com/hilde.kristoffersen.39
Bedriftsfacebook: https://www.facebook.com/konsist.no/
Forlaget: https://www.orkana.no/forfatter/hilde-kristoffersen/
LinkedInprofil: https://www.linkedin.com/in/hildekristoffersen/