Toggle mobilmeny

Inger Anita Herheim

Født: 29.09.1962
Bosted: VOSS, Vestland

Forfatteren besøker gjerne

Grunnskole 8.-10. klasse. Videregående skole. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Sosiale institusjoner. Næringsliv og organisasjoner

Tema

Utfordringer med å skrive en selvbiografi. Hvilke utfordringer en møter på som hørselshemmet og takling av vanskene

Bokutgivelser

www.ferdforlag.no

Facebook-logo