Toggle mobilmeny

Inger Lise Belsvik

Født: 19.03.1961
Bosted: Bryne, Rogaland

Forfatteren besøker gjerne

Barnehager. Grunnskolen 1.-4. klasse og 5.-7. klasse. Høgskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek.

Tema

Illustrasjonsverksted. Samspill illustrasjon og tekst. Formidling. Eget forfatterskap.

Bokutgivelser

LITTERÆRE PRODUKSJONER

UNDER EIN STEIN
Har du nokon gong løfta på ein stein og sett alt som kravlar og kryp der? Inger Lise Belsvik har laga illustrasjonar av alle småkrypa i boka Under ein stein av Erna Osland, og desse skal vi sjå nærare på saman med henne. Det blir óg verkstad der vi lagar våre eigne insekt.