Toggle mobilmeny

Ingjerd Tjelle

Født: 31.12.1963
Bosted: VADSØ, Troms og Finnmark

Forfatteren besøker gjerne

Bibliotek. Grunnskole 8.-10. klasse. Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Næringsliv og organisasjoner. Sosiale institusjoner. Videregående skole

Bokutgivelser

Temaer

Jeg jobber nå med en bok om den store og unike skolesatsingen i Finnmark fra 1905-99. Det ble nemlig bygget 50 skoleinternat, og tusenvis av barn i dette fylket har opplevd å vokse opp på internatskole og bo hjemmefra siden de var sju år. Historiene herfra handler om savn, overgrep, fornorskning og fortvilelse, men også om mer fellesskap, bedre livsbetingelser og skolevesen enn det som hadde vært.

I tillegg holder jeg gjerne foredrag om våre «hjelpere». Jeg har skrevet en bok om Finnmarks snåsamenn før og nå, og forteller mer enn gjerne om denne spennende tradisjonen som fortsatt benyttes av mange mennesker for å få hjelp til ulike psykiske og fysiske plager.

Om forfatteren

Jeg har jobbet som journalist, forfatter og formidler i 35 år, og er utdannet cand.mag med fagene historie, statsvitenskap og rettslære. Jeg er født og oppvokst i Finnmark og kjenner fylkets historie godt. Jeg jobbet med temaet internathistorie i NRK Finnmark i 1999 da jeg var ansatt der som radio og TV-journalist i 8 år. Jeg har og laget bok om barnehjemsbarna fra Finnmark. Den het «Omsorg og overgrep. Møter med barnehjemsbarn». Denne boka førte til det ble nedsatt en granskningskommisjon i regi av Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark. Dette igjen ledet til en oppreisningsordning som kom mange av de tidligere barnehjemsbarna til gode.

Som nevnt har jeg skrevet bok om den sterke hjelper/leser-tradisjonen i vårt nordligste fylke («Sterke krefter. Om blodstoppere, hjelpere og lesere.»), samt om kvinneliv i nordområdene («Her high north») og fattigomsorg i Vadsø («Den gangen for 100 år siden da vi var et fattig folk»).

Jeg har en genuin interesse for sterke historier fra Finnmark. De har vi mange av ettersom vi er få mennesker i et stort flerkulturelt fylke med et sterkt nærvær til Russland og Finland.