Toggle mobilmeny

Ingrid Z. Aanestad

Født: 03.06.1983
Bosted: OSLO

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving. Romanen, novellen. Samtidslitteratur. Kjønnsroller, seksualitet. Ungdom, oppvekst, familie, skole. Samfunn (sosiale spørsmål, politikk)

Bokutgivelser