Toggle mobilmeny

Jens-Ivar Nergård

Født: 05.02.1947
Bosted: TROMSØ, Troms og Finnmark

Forfatteren besøker gjerne

Høyskole og universitet. Litterære arrangementer og festivaler. Bibliotek. Sosiale institusjoner

Tema

Urfolkstradisjoner, kulturelle endringsprosesser, narrativer og kosmologi, natur og spiritualitet, fortolkning på tvers av kulturelle skillelinjer

Bokutgivelser

Medforfatter i flere bøker – blant et trebindsverk om Nord-Norge og et større arbeid om samiske grenseloser under andre verdenskrig.

Tekstene beveger seg i spenningsfeltet mellom etnografi, kulturpsykologi (psykoanalyse)og kulturfilosofi. Har arbeidet med samisk etnografisk materiale over en lang periode.