Toggle mobilmeny

Jens K. Styve

Født: 11.07.1972
Bosted: TROMSØ, Troms og Finnmark

Tema

Eget forfatterskap. Skrivekurs, kreativ skriving.

Bokutgivelser

Litterære produksjoner

TEIKNESERIEVERKSTAD
Kurset startar med bretting av “minicomics”. Ved hjelp av litt primitiv origami gjer vi eit A3-ark om
til eit 8-siders hefte. Elevane får ei oppgåve, lag ei histore på 8 sider som innheld t.d. ein bil og ein elg. De har 15
minutter.