Toggle mobilmeny

John Yngvar Larsson

Født: 12.11.1943
Bosted: HØNEFOSS, Viken

Bokutgivelser

Tema

Natur og miljø, økologi, planter, trær og all slags typer skog. Hvordan fungerer trærne? Hva er fotosyntesen? Hvordan kan trær binde karbon fra atmosfæren? Hvordan tar vi hensyn til det biologiske mangfoldet i skogen? Hvordan kan vi være til stede og oppleve skogen? Hvordan drives skogbruket i Norge? Hvor finner du sopp og bær? Hva er kjuker, lav og moser? Hvordan samarbeider egentlig trærne med sopper og bakterier? Litt om dyrelivet i skogen, litt om årstidene – hvordan overlever trærne vinteren? Noen stikkord for tema er: mat, medisin, friluftsliv, kulturminner, kulturhistorie, skogshistorie, stier og gamle ferdselsveier, kullgroper, fangstgraver, tømmerfløting, skogbrann, skogsluft, skogsluftbading, shinrin-yoku, avspenning, meditasjon, mindfulness, og kjøttetende planter. Men også om trærs hukommelse, epigenetikk, DNA, RNA og trærs sexliv og om kommunikasjon mellom trær og andre arter. Ja, hvordan sanser egentlig trær og planter sine omgivelser? Hvordan kommuniserer de med hverandre og andre?

Litterære produksjoner

DEN FANTASTISKE SKOGEN
Visste du at trærne presser vann fra bakken 50 meter opp i lufta, uten heis eller pumpe? Eller at trærne samarbeider med sopper for å skaffe seg mat? Eller at mauren er blåveisens pollenbærer? Og at plantene skjuler både medisin, mat og gift.