Toggle mobilmeny

Jon Guttu

Født: 25.07.1941
Bosted: OSLO

Tema

Hva er en god bolig? Etterkrigstidens drabantbyer. Høyblokkens vekst og fall. Byfornyelsen – det siste eksemplet på sosial boligpolitikk? Arkitektenes visjoner om den gode bolig. Carsten Boysen – et liv for rettferdig boligpolitikk.

Bokutgivelser

Om forfatteren

Jeg har arbeidet mange år som boligforsker ved NBI (nå Sintef) og NIBR (nå Oslo.met) og har erhvervet omfattende kunnskap om norske boliger, om boligkultur, planlegging og boligpolitikk. Har skrevet om hvordan norske boliger brukes og fungerer, innen- og utendørs. Særlig aktuelt nå er fortettingen i byområder og konsekvensene den høye utnyttelsen har for uteplasser, lek, sol og lysforhold. Har fungert som foredragsholder i en lang rekke kommuner, velforeninger, på biblioteker og seminarer og konferanser.

Lenker

Fortetting: Et intervju med Jon Guttu

Podcast: Våre steder

www.bullby.net